Tato stránka používá soubory cookies, které jsou nezbytné pro fungování tohoto webu. Soubory cookies rovněž slouží k podpoře volitelných funkcí nebo získání anonymní statistiky pro účely zlepšení těchto webových stránek. Více informací

JOHN POUŽÍVÁ
SVŮJ MOBILNÍ TELEFON
KE SLEDOVÁNÍ
HLADINY GLUKÓZY

O CGM
Co je kontinuální monitorace glukózy?

Kontinuální monitorace glukózy Vám umožňuje nepřetržitě sledovat Vaši hladinu glukózy, včetně jejich trendů a výkyvů. Pro měření jsou potřebné dvě malé pomůcky, senzor a vysílač, které měří glukózu v intersticiální tekutině a výsledky jsou aktualizovány každých 5 minut. To znamená, že během jednoho dne získáte 288 údajů z měření ve srovnání s obvyklými 6 až 10 měřeními glykémie z prstu pomocí glukometru. Dobrá zpráva je, že k získání tohoto množství informací se nemusíte píchat do prstu víckrát, než doposud.

Ještě důležitější je, že systém Guardian™ Connect Vám pomůže zjistit trendy ve Vašich hladinách glukózy. To znamená, že nejen vidíte momentální koncentraci glukózy, ale také, zda Vaše hladina glukózy stoupá nebo klesá. Tímto způsobem pak můžete předejít vzniku hypoglykémie nebo hyperglykémie. Současně si můžete nastavit prediktivní výstrahy pro hypo nebo hyperglykémie tak, abyste mohli reagovat ještě dříve, než k nim dojde. S běžným měřením pomocí glukometru máte např. při glykémii 6 mmol/l (108 mg/dl) pocit, že je vše v pořádku. Avšak pokud hladina glukózy klesá velmi rychle, můžete se dostat do hypoglykémie v několika málo minutách po provedeném měření glukometrem. Systém Guardian™ Connect Vám pomůže nepřetržitě sledovat vývoj Vaší hladiny glukózy.

ZJISTĚTE VÍCE

KOMPONENTY SYSTÉMU KONTINUÁLNÍ MONITORACE GLUKÓZY

JAKÝM ZPŮSOBEM FUNGUJE KONTINUÁLNÍ MONITORACE GLUKÓZY?

Systém kontinuální monitorace glukózy od společnosti Medtronic pracuje s použitím senzoru, který je nutno měnit každých 6 dnů, a vysílače Guardian™ Connect, který má životnost čtyři roky.

Senzor Enlite se skládá z tenké měkké elektrody, která se zavádí do podkoží. Po zavedení senzoru do podkoží o něm nebudete téměř vědět. Elektroda senzoru je neustále v kontaktu s intersticiální tekutinou a nepřetržitě měří koncentraci glukózy na základě chemické reakce mezi glukózou a látkou na povrchu elektrody. Tyto naměřené informace jsou v případě systému Guardian™ Connect posílány na Váš mobilní telefon prostřednictvím technologie Bluetooth.

Vzhledem k tomu, že senzor měří glukózu z intersticiální tekutiny, a nikoliv přímo z krevního řečiště, dochází k malému fyziologickému zpoždění v délce zhruba sedmi minut mezi hodnotou koncentrace glukózy v krvi a glukózou v intersticiální tekutině. Toto zpoždění je způsobeno dobou, za kterou se glukóza přemístí z krve do intersticiální tekutiny. Z tohoto důvodu můžete předpokládat, že ve shodný čas se Vaše hodnota glykémie naměřená glukometrem bude lišit od hodnoty glukózy naměřené systémem Guardian™ Connect.
 

ZJISTĚTE VÍCE